Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Huiskampweg in Venlo 5927 NN

Huiskampweg

5927 NN Venlo
Koopsom € 235.000,- v.o.n.

Omschrijving

Bouw uw droomhuis in eigen beheer op ca. 1000m2 grond.

Het perceel grond is gelegen naast huisnummer 22 en ligt binnen de dorpskern en het betreft een fraai gelegen, met een landelijk uitzicht aan de achterzijde in het pittoreske dorp de Boekend, de buurt is rustig en kindvriendelijk.

Boekend, ongeveer 900 inwoners, wordt gekenmerkt door enerzijds een landelijke rust en...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

Bouw uw droomhuis in eigen beheer op ca. 1000m2 grond.

Het perceel grond is gelegen naast huisnummer 22 en ligt binnen de dorpskern en het betreft een fraai gelegen, met een landelijk uitzicht aan de achterzijde in het pittoreske dorp de Boekend, de buurt is rustig en kindvriendelijk.

Boekend, ongeveer 900 inwoners, wordt gekenmerkt door enerzijds een landelijke rust en anderzijds een bloeiend verenigingsleven. De kracht van Boekend vormt de prachtige natuur, denk aan het gave coulisselandschap van de Crayelheide en de oude maasmeander Koelbroek met zijn hoge natuurwetenschappelijke waarden. Denk ook aan de onvoltooide Noordervaart, een cultuurhistorisch rijksmonument en aan Achterste Kockerse met zijn eeuwenoude kastanjebomen.

Het agrarische karakter van Boekend verdwijnt snel, er is sprake van toeristisch recreatieve ontwikkelingen. Denk daarbij aan het (unieke) Museum van Wasrol tot DVD (geschiedenis Beeld en Geluid), hotel-restaurant Maashof, de Bekkerie (o.a. lunchroom, iedere dag geopend) en The Scelta Institute. Daarbij kan nu al gesproken worden van "sportdorp Boekend". Er zijn op dit vlak vele (regionale/bovenregionale) voorzieningen.


BESTEMMINGSPLAN
16.1        Bestemmingsomschrijving
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a       het wonen, in de vorm van grondgebonden woningen, boven- en benedenwoningen en waaronder tevens begrepen kamerbewoning (maximaal 4 personen);
b       aan huis gebonden beroepen;
c       tuinen, erven en onbebouwde erven;
d       ter plaatse van de aanduiding garage: garageboxen;
e       waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met de daarbijbehorende:
f         hoofd- en bijgebouwen, aan- en uitbouwen;
g       bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
16.2        Bouwregels
16.2.1        Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a       gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak
b       het bebouwingspercentage van het bouwperceel voor hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke hoger zijn dan 1 m gemeten vanaf het aansluitend terrein mag niet meer dan 65 bedragen.
 
16.2.2        Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a       hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen de aanduiding specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw;
b       het bouwen van gestapelde woningen is niet toegestaan;
c       de hoofdgebouwen dienen in en evenwijdig aan de voorgevelrooilijn te worden geplaatst;
d       de goothoogte en bouwhoogte van een gebouw mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding maximale goot- en bouwhoogte aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;
e       de bebouwingsdiepte, repectievelijk breedte van het hoofdgebouw mag bij
1         aaneengesloten bebouwing, met uitzondering van gestapelde bebouwing (complex) wat betreft beide maatvoeringen maximaal 10 m bedragen;
2        twee-aaneengebouwde bebouwing maximaal 12 m, respectievelijk maximaal 15 m bedragen;
3        vrijstaande bebouwing maximaal 15 m, respectievelijk maximaal 20 m bedragen;
f         ingeval van twee-aaneengebouwde en vrijstaande bebouwing dient de afstand van de vrijstaande gevel tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 m te bedragen.

16.2.3        Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a       aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen tenminste 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw  of het verlengde daarvan  te worden gebouwd;
b       in afwijking van het bepaalde in sub a dienen in hoeksituaties aan- en uitbouwen en bijgebouwen op een afstand van tenminste 3 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw  of het verlengde daarvan  te worden gebouwd;
c       de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag, voor zover gelegen buiten het maximale bouwvlak van het hoofdgebouw zoals bepaald in lid 16.2.2 sub e, niet meer bedragen dan:
1         70 m bij een bouwperceel van maximaal 500  m;
2        100 m bij een bouwperceel groter dan 500 m;
met dien verstande dat het maximale bouwpercentage als hiervoor bedoeld onder lid 16.2.2 sub b niet mag worden overschreden;
d       de goothoogte mag niet meer dan 3,30 m bedragen en de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
e       in afwijking van het bepaalde sub a t/m d van dit lid, mogen aan- en uitbouwen worden aangebouwd voor de voorgevelrooilijn, met een diepte van maximaal 1,5 m, een oppervlakte van maximaal 6 m en een bouwhoogte van maximaal 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping.
 
16.2.4        Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a       erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 m, doch maximaal 2 m, alsmede overkappingen dienen tenminste 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw  of in het verlengde daarvan  te worden gebouwd;
b       in hoeksituaties dienen erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 m, doch maximaal 2 m, alsmede overkappingen, gelegen aan de naar de weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens, op een afstand van tenminste 3 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw  of het verlengde daarvan  te worden gebouwd;
c       de hoogte van andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen, met uitzondering van:
1         vlaggenmasten, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;
2        speeltoestellen, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;
3        erf- en terreinafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen;
d       het onder lid 16.2.2 sub b aangegeven bebouwingspercentage mag ten gevolge van het oprichten van andere bouwwerken welke hoger zijn dan 1 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein, niet worden overschreden.


Bijzondere bepaling
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
 
Toelichtingsclausule NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
Overdracht Status Beschikbaar Koopsom € 235.000,- vrij op naam Aanvaarding In overleg Aanvaarding toelichting Incl. notaris en 6% overdrachtsbelasting. Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht en landelijk gelegen Indeling Perceeloppervlakte 1000 m²

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.